04 March 2010

Cadangan KPT untuk Baseline bagi Kenaikan Pangkat Profesor IPT Malaysia

KPT telah meminta pandangan GERAK mengenai kriteria kenaikan pangkat profesor. KPT ingin mencadangkan syarat minimum (baseline) untuk kenaikan pangkat profesor IPTA dan IPTS. Tolong beri cadangan dan pandangan rakan-rakan mengenai isu ini sebelum pertengahan bulan Mac ini.
Antara persoalannya:
1) Apakah kriteria yang perlu digunakan dan apakah pemberatannya?
2) Apa standard yang diperlukan dan apakah kesannya terhadap autonomi universiti?
3) Bolehkah distandardisedkan bagi semua bidang dan semua IPT?
3) Bagaimana pula bagi perlantikan Distinguished Professor dan Emeritus Professor?