14 November 2011

Forum Kebebasan Akademik di Malaysia

Masa: Selasa, 1 November 2011 mulai 8.30 malam
Tempat: Bilik Wau, Rumah Universiti, Universiti Malaya

Anjuran Bersama:
Pergerakan Tenaga Akademik Malaysia (GERAK)
International Islamic Univesity Malaysia Academic Staff Association (IIUMASA)
Persatuan Kakitangan Akademik Universiti Malaya (PKAUM)

Aturcara:
1) Pengenalan kepada kebebasan akademik - Prof Madya Rosli H Mahat
2) Forum Kebebasan Akademik di Malaysia

Ahli Panel:
Prof Wan Manan Wan Muda (USM)
Dato Dr Denison Jayasooria (UKM)
Prof Madya Zaharom Naim (Nottingham U)
Mohd Zaki Sukery (GAMIS)

05 November 2011

Academic Freedom Without Fear or Favour

Sharifah Hapsah Shahabudin
Vice Chancellor
Universiti Kebangsaan Malaysia


http://www.ukm.my/news/index.php/en/extras/881