20 January 2013

Persatuan Kakitangan Akademik Universiti Malaya (PKAUM)

EXCO Sesi 2012/2014

PRESIDEN
Azmi Sharom, Fakulti Undang-Undang
azmisharom@yahoo.co.uk

NAIB PRESIDEN
Rosli bin Mahat, Jabatan Fizik
rhmahat@um.edu.my

NAIB PRESIDEN
Asma Ahmad Shariff
Jabatan Matematik, Pusat Asasi Sains
asma@um.edu.my

SETIAUSAHA
Aznijar bin Ahmad Yazid
JKRP, Fakulti Kejuruteraan
aznijar@um.edu.my

BENDAHARI
Por Lip Yee @ Por Khoon Sun
Fakulti Komputer Sains dan Teknologi Maklumat
porlip@um.edu.my

PENOLONG SETIAUSAHA
Azuddin Mamat
JKRP, Fakulti Kejuruteraan
azuddin@um.edu.my

PENOLONG BENDAHARI
Rose Ann bt Abd Rahim
Pusat Teknologi Maklumat
roseann@um.edu.my

AJK
LAI SUAT YAN
Rancangan Pengajian Gender, Fakulti Sastera dan Sains Sosial
laisy@um.edu.my

AJK
Roy Anthony Rogers a/l Peter Rogers
Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya.
rarogers@um.edu.my

AJK
RAJA ARIFFIN
JKRP, Fakulti Kejuruteraan
r_ariffin@um.edu.my

AJK
MAIMUNA HAMID MERICAN
Fakulti Sastera dan Sains Sosial
maimuna_merican@um.edu.my

AJK LANTIKAN
Shakila Parween binti Yacob
Jabatan Sejarah, Fakulti Sastera dan Sains Sosial,
shakila@um.edu.my

AJK LANTIKAN
Hanizura binti Mohd Haniff
Pusat Teknologi Maklumat
hanizura@um.edu.my

AJK LANTIKAN
Syed Mohd Hamdi Said Ali
Pusat Teknologi Maklumat
syed_hamdi@um.edu.my

No comments:

Post a Comment

Please provide your name and affiliation