30 August 2013

Pensyarah turut mohon berpolitik

http://www.bharian.com.my/bharian/articles/Pensyarahturutmohonberpolitik/Article/

Majlis Persatuan Pegawai Akademik Malaysia (MAAC) meminta kerajaan memperluaskan kebenaran untuk bertanding, dilantik dan memegang jawatan dalam parti politik, kepada kira-kira 20,000 pegawai akademik di institusi pengajian tinggi awam (IPTA) seluruh negara. 

Nota: GERAK bukan ahli gabungan MAAC

No comments:

Post a Comment

Please provide your name and affiliation