06 November 2013

Keahlian GERAK dibuka kepada pertubuhan akademik dan professional

GERAK mengalu-alukan permohonan keahlian dari pertubuhan-pertubuhan akademik dan professional sebagai Ahli Koperat. Setiap ahli koperat boleh melantik seorang wakil ke Majlis Kerja GERAK dan boleh terlibat dalam pengurusan dan aktiviti GERAK.

Yuran ahli koperat adalah antara RM100 hingga RM500, bergantung kepada bilangan ahli pertubuhan. Sila lihat Fasal 20 Perlembagaan GERAK. Borang permohonan ahli koperat boleh didapati di sini.

Tolong tingkatkan kesepakatan dan suara para akademik (awam dan swasta) Malaysia diperingkat nasional dan antarabangsa dengan menjadi ahli GERAK samada sebagai ahli koperat atau ahli individu.

No comments:

Post a Comment

Please provide your name and affiliation